Büromuz Müvekkillerine özel hukuk alanında ağırlıklı olarak, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tereke Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve aşağıdaki alanlarda, müvekkillerine dava öncesi, dava süreci ve dava sonrası çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler aşağıda her başlık altında dava vekilliği ve danışmanlık olarak ayrı ayrı belirtilmiştir.