Avukat MÜGE ÖNER

iSTANBUL Barosu Baro Sicili: 16206

Adres: Eğitim Mah. Adım Sok.Atak Plaza No:4 K:3 D:28 Kadıköy/İstanbul

V.D.T.C : KADIKÖY Vergi Dairesi 6580038417 


VEKALET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

  • Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz.
  • Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.
  • Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.
  • Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenecek.
  • Boşanma Vekaleti için Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı - ehliyet ile gidilecek. Yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar edin.
  • Tanıma tenfiz davası için çıkartıacak vekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir. 
  • Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma ( kararda boşanmalarına ifadesi geçmeli ) kararının, apostılle belgesinin ve vekaletlerin orijinalleri ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin temin edilmesi gerekmektedir.
  • Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek  noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve  vekaleti de apostili de Türkçe' ye tercüme ettirmek gerekecektir.

 
ÜCRET  TARİFEMİZ

Büromuzda ,müvekkillere verilen hukuki yardım ve hizmetler için, İstanbul Barosunun her yıl ve dönem için belirlediği Tavsiye Niteliğindeki Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen miktardan az olmamak üzere ücret uygulanmaktadır.
 
Ücret tarifesi için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.istanbulbarosu.org.tr/UcretTarifeleri.aspx